بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان کردستان
هم‌اکنون 8 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

پیشمرگان مسلمان کرد برای دفاع از امنیت کردستان و کشور بیش از 1000 شهید را تقدیم انقلاب کرده است در همان آغازین روزهای انقلاب وقتی کردستان به آشوب کشیده شد و همه جای شهرها صحنه زد و خورد نیروهای ضدانقلاب شد و حوادث متعدد یک به یک روی داد، عده‌ای از مردم ک

پیشمرگان مسلمان کرد برای دفاع از امنیت کردستان و کشور بیش از 1000 شهید را تقدیم انقلاب کرده است

در همان آغازین روزهای انقلاب وقتی کردستان به آشوب کشیده شد و همه جای شهرها صحنه زد و خورد نیروهای ضدانقلاب شد و حوادث متعدد یک به یک روی داد، عده‌ای از مردم کردستان از جان خود گذشتند تا برای رهایی مردم از دست ضدانقلاب و برقراری امنیت پایدار در کردستان و کشور پیشمرگ آنها شوند و اینگونه بود که سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در سال 58 با مدیریت شهید بروجردی(مسیح کردستان) تاسیس شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، در همان آغازین روزهای انقلاب وقتی کردستان به آشوب کشیده شد و همه جای شهرها صحنه زد و خورد نیروهای ضدانقلاب شد و حوادث متعدد یک به یک روی داد، عده‌ای از مردم کردستان از جان خود گذشتند تا برای رهایی مردم از دست ضدانقلاب و برقراری امنیت پایدار در کردستان و کشور پیشمرگ آنها شوند و اینگونه بود که سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در سال 58 با مدیریت شهید بروجردی(مسیح کردستان) تاسیس شد.
سازمان پیشمرگان مسلمان کرد با جذب نیروهای بومی استان کردستان به سرعت گسترش یافت و برای اولین بار در عملیات پاکسازی شهر کامیاران با سپاه همکاری کرد و بعد از آن در تمامی عملیات‌های بیرون‌کردن ضدانقلاب از کردستان و کشور نقش موثری ایفا کردند.
پیشمرگان مسلمان کرد برای دفاع از امنیت کردستان و کشور بیش از 1000 شهید را تقدیم انقلاب کرده است.

پیشمرگان مسلمان کرد برای دفاع از امنیت کردستان و کشور بیش از 1000 شهید را تقدیم انقلاب کرده است

در همان آغازین روزهای انقلاب وقتی کردستان به آشوب کشیده شد و همه جای شهرها صحنه زد و خورد نیروهای ضدانقلاب شد و حوادث متعدد یک به یک روی داد، عده‌ای از مردم کردستان از جان خود گذشتند تا برای رهایی مردم از دست ضدانقلاب و برقراری امنیت پایدار در کردستان و کشور پیشمرگ آنها شوند و اینگونه بود که سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در سال 58 با مدیریت شهید بروجردی(مسیح کردستان) تاسیس شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، در همان آغازین روزهای انقلاب وقتی کردستان به آشوب کشیده شد و همه جای شهرها صحنه زد و خورد نیروهای ضدانقلاب شد و حوادث متعدد یک به یک روی داد، عده‌ای از مردم کردستان از جان خود گذشتند تا برای رهایی مردم از دست ضدانقلاب و برقراری امنیت پایدار در کردستان و کشور پیشمرگ آنها شوند و اینگونه بود که سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در سال 58 با مدیریت شهید بروجردی(مسیح کردستان) تاسیس شد.
سازمان پیشمرگان مسلمان کرد با جذب نیروهای بومی استان کردستان به سرعت گسترش یافت و برای اولین بار در عملیات پاکسازی شهر کامیاران با سپاه همکاری کرد و بعد از آن در تمامی عملیات‌های بیرون‌کردن ضدانقلاب از کردستان و کشور نقش موثری ایفا کردند.
پیشمرگان مسلمان کرد برای دفاع از امنیت کردستان و کشور بیش از 1000 شهید را تقدیم انقلاب کرده است.

آخرین ویرایش
در 1400/7/19 10:55

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366