بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان کردستان
هم‌اکنون 8 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

در راستای همکاری و هماهنگی بیشتر بین بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)استان کردستان و ستاد اقامه نماز و استفاده حداکثری از ظرفیت های طرفین و هم افزایی در فعالیتهای فرهنگی مرتبط جلسه همفکری بین مسئولان و مدیران دو مجموعه در مورخه 18/08/1400 با حضور مدیر بن

در راستای همکاری و هماهنگی بیشتر بین بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)استان کردستان و ستاد اقامه نماز و استفاده حداکثری از ظرفیت های طرفین و هم افزایی در فعالیتهای فرهنگی مرتبط جلسه همفکری بین مسئولان و مدیران دو مجموعه در مورخه 18/08/1400 با حضور مدیر بنیاد استان جناب آقای دکتر سید محمد سادات وجناب آقای عظیمی دبیر ستاد اقامه نماز استان کردستان وکلیه همکاران هردو مجموعه در محل ستاد اقامه نماز استان کردستان برگزار گردید
در این جلسه در راستای پیشرفت هرچه بهتر برنامه های بنیاد وستاد اقامه نماز در استان کردستان پیشنهادات وراه حل های مناسب ارائه گردید که در آینده با تعامل وهمکاری بیشتر هردو مجموعه بتوانند برنامه های فرهنگی در تقویت بیشتر باورهای مهدوی وبرپایی نماز در ادارات وارگانها وسازمانها با جدیت پی گیری شود
در این جلسه مدیر بنیاد استان جناب دکتر سید محمد سادات گزارشی از تلاشها واقدامات بنیاد ارائه نمودند وبیان داشتند که باید در آموزش سبک زندگی مهدوی در جامعه وپیوند نماز وولایت وامامت در جامعه نهادینه شود که شرط قبولی نماز وعبادات معرفت وشناخت وپیروی از ولی زمان وامام زمان است.
در راستای همکاری و هماهنگی بیشتر بین بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)استان کردستان و ستاد اقامه نماز و استفاده حداکثری از ظرفیت های طرفین و هم افزایی در فعالیتهای فرهنگی مرتبط جلسه همفکری بین مسئولان و مدیران دو مجموعه در مورخه 18/08/1400 با حضور مدیر بنیاد استان جناب آقای دکتر سید محمد سادات وجناب آقای عظیمی دبیر ستاد اقامه نماز استان کردستان وکلیه همکاران هردو مجموعه در محل ستاد اقامه نماز استان کردستان برگزار گردید
در این جلسه در راستای پیشرفت هرچه بهتر برنامه های بنیاد وستاد اقامه نماز در استان کردستان پیشنهادات وراه حل های مناسب ارائه گردید که در آینده با تعامل وهمکاری بیشتر هردو مجموعه بتوانند برنامه های فرهنگی در تقویت بیشتر باورهای مهدوی وبرپایی نماز در ادارات وارگانها وسازمانها با جدیت پی گیری شود
در این جلسه مدیر بنیاد استان جناب دکتر سید محمد سادات گزارشی از تلاشها واقدامات بنیاد ارائه نمودند وبیان داشتند که باید در آموزش سبک زندگی مهدوی در جامعه وپیوند نماز وولایت وامامت در جامعه نهادینه شود که شرط قبولی نماز وعبادات معرفت وشناخت وپیروی از ولی زمان وامام زمان است.
دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!
آخرین ویرایش
در 1400/8/27 08:27

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366